Back up for black out

Januari 2023

De elektriciteitsvoorziening vanuit het net ziet er voor de komende jaren zorgwekkend uit. Op dit moment heeft de deelstaat Baden-Wurttemberg zowel in december 2022 als in januari 2023 op de rand van een black out gestaan. Black out betekent dat er voor korte of langere tijd geen stroom ter beschikking is, met alle gevolgen van dien. De elektriciteitsmaatschappijen schakelen dan uit voorzorg de woningen uit om de industrie, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen etc. nog van de nodige stroom te voorzien. Als particulier met zonnepanelen kun je dit voor een gedeelte voorkomen door een back up te gaan plaatsen, dit in de vorm van een thuisbatterij. Vandaar de slogan ''Back up for black out''.